Beroepscode

Elke psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

Ethiek

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut, dan hopen we natuurlijk dat u allereerst naar ons toe zult komen om deze te bespreken en tot een oplossing te komen.
Als we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten of van de Vereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen waarbij wij zijn aangesloten.

Kwaliteitsstatuut

Iedere ggz-instelling en vrijgevestigde ggz-praktijk is verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin worden de werkprocessen van de instelling of praktijk beschreven. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Met onderstaande link krijgt u inzage in ons kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut Ströer Psychotherapie

Wijzigingen

Wilt u eventuele veranderingen aangaande persoonsgegevens aan ons doorgeven?

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search