Het team van de kinderpraktijk van Ströer Psychotherapie bestaat uit een groep bevlogen specialisten. We stellen ons graag even voor.

Wouter Ströer

Psychotherapeut | Klinisch psycholoog

Wouter Ströer maakte op zijn dertigste de ommezwaai van het bedrijfsleven naar een universitaire studie psychologie. Na drieëneenhalf jaar studeerde hij cum laude af. Na zijn studie is Wouter verder opgeleid door de bekende psychoanalyticus Mario Montessori. Mario Montessori heeft hem bekend gemaakt met het veelzijdige werk van Maria Montessori. Wouter raakte geïnspireerd en vervolgens heeft hij zich verdiept in het leven van het kind en in het bijzonder in de ontwikkeling van het jonge kind. Later is Wouter gaan werken met pubers en begeleidde hij kindertherapeuten in opleiding.

“Ik werk nu dertig jaar als psychotherapeut en doe dat nog iedere dag met veel enthousiasme. Ik werk graag met pubers. Door hun ontwapenende opstelling, hun eigenwijsheid en hun rechtdoorzeebenadering is het werken met pubers elke keer weer een uitdaging. Ze hebben ook echt wat te vertellen, daar ben ik van overtuigd! Ik leer ze om hun gedrag zelf te beïnvloeden en zoveel mogelijk zelf te sturen. Ik geloof in de veerkracht die in elk mens zit.”

Herenweg 133, 2105 MG HEEMSTEDE
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Tel. 023-5470206
E-mail: wouter@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ-psycholoog & Klinisch psycholoog: 19045274925
BIG Psychotherapeut: 19045274916
AGB-code persoonlijk: 94001894 | KvK-nummer: 73411248
Kwaliteitsstatuut

 

Peter de Koningh

Psychotherapeut | Systeemtherapeut | GZ-psycholoog

(Cliëntenstop – Peter neemt geen nieuwe cliënten meer aan)
Vanaf april 2017 is Peter de Koningh als psychotherapeut en als relatie- en gezinstherapeut verbonden aan de groepspraktijk van onze praktijk. Eerder was hij als psycholoog/psychotherapeut werkzaam bij verschillende instellingen voor GGZ, zowel voor kinderen/jeugdigen als voor volwassenen. Sinds 2005 heeft hij daarnaast een eigen praktijk.

“Ik ben opgeleid in de verschillende psychotherapeutische kaders, cognitieve gedragstherapie, experiëntiele psychotherapie, systeemtherapie, psychoanalytische psychotherapie. Graag werk ik vanuit de psychoanalytische invalshoek. Dat betekent dat het onderzoek naar onbewuste processen van doen en laten een belangrijke rol speelt in de behandeling. De bedoeling daarbij is dat de dwingende rol van deze processen afneemt; dat klachten en symptomen naar de achtergrond verdwijnen en dat de cliënt meer vrijheid ervaart tot het maken van keuzes.Voor meer informatie over deze vorm van therapie verwijs ik naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP): www.nvpp.nl.”

Herenweg 133, 2105 MG HEEMSTEDE
Aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag
tel. 06-15058184
E-mail: peter@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG-GZ psycholoog: 79049200225 | BIG psychotherapeut: 99049200216
AGB-code: 94013623 | KvK-nummer: 37163122
Kwaliteitsstatuut

 

Annick Hoorntje

Orthopedagoog | GZ-psycholoog i.o.

Annick Hoorntje is orthopedagoog en werkt sinds augustus 2020 bij onze praktijk. Annick heeft de master Orthopedagogiek met de richting ontwikkeling- en opvoedingsproblemen aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens haar studie heeft Annick door middel van verschillende stages ervaring opgedaan met diagnostiek en het werken met kinderen.

“Voor mij is de vertrouwensband die je met een kind opbouwt een belangrijke voorwaarde om een behandeling te laten slagen. Ik neem daarom graag de tijd om een kind beter te leren kennen, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van het kind. Daarnaast is het voor mij van belang om van elk kind de kwaliteiten te benadrukken, in plaats van te focussen op een probleem. Met deze positieve insteek help ik kinderen meer grip te krijgen op de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen.”

Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
tel: 06-21364949
E-mail: annick@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

 

Jim Koning

Psycholoog | GZ-psycholoog

Jim Koning is psycholoog en sinds 2018 werkzaam bij onze praktijk. Jim heeft de Master Child & Adolescent Psychology afgerond aan de universiteit Leiden en combineerde dit met werkzaamheden in de klinische diagnostiek. Jim heeft tijdens diverse stages bij een huisartsenpraktijk en op basisscholen ervaring opgedaan met het werken met kinderen.

‘’Ik zoek de interesse van het kind om zo aansluiting te krijgen en een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Vaak kan dit door gewone communicatie maar ik maak ook graag gebruik van het spel. Speelmateriaal is voor kinderen een manier om zonder woorden te communiceren. Als kinderen emoties ervaren maar deze niet kunnen verwoorden, kunnen emoties op deze manier toch zichtbaar worden. Om een vertrouwensband op te bouwen gebruik ik mijn rust, oprechtheid, humor en persoonlijk contact. Ik geloof dat een veilige basis het startpunt is van contact en ontwikkeling’’.

Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
Aanwezig: dinsdag t/m vrijdag
tel: 06-11274594
E-mail: jim@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG-GZ psycholoog: 69930919425
AGB-code: 94111346

Juliëtte Cassé

Orthopedagoog | Psychotherapeut i.o.

Juliëtte Cassé studeerde orthopedagogiek en heeft tijdens haar studie op verschillende plekken gewerkt waar zij baby’s en jonge kinderen zag, zowel zonder als met uiteenlopende problemen uit gezinnen met verschillende achtergronden. Na haar studie werkte zij eerst als onderzoeker (2011-2015) aan de universiteit, in een instelling voor jonge kinderen en in een vrijgevestigde praktijk voor adolescenten en volwassenen. Sinds 2017 werkt zij bij onze praktijk waar zij kinderen, volwassenen en (aanstaande) ouders ziet.

“Of nu een kind, adolescent of volwassene start met therapie, ik vind het belangrijk om samen de tijd te nemen om te gaan begrijpen waar iemand mee worstelt. Iedereen heeft daarbij zijn eigen verhaal, hoe klein kinderen ook zijn, dus baby’s ook. Behalve de problemen en klachten, zoals angst, somberheid, negatief over jezelf denken, boze buien of problemen met de seksualiteit, die op de oppervlakte spelen, ben ik daarom ook nieuwsgierig naar de diepere wortels van de problemen. Kinderen vertellen hierover tijdens hun afspraak vooral via spel, terwijl hoe ouder mensen worden zij meer taal gaan gebruiken en we vooral gaan praten over wat er dwarszit. Mijn ervaring is dat wanneer moeilijkheden naar de oppervlakte kunnen komen en benoemd kunnen worden, deze geleidelijk aan minder heftig en meer hanteerbaar worden. Naast kinderen en volwassenen, zie ik ook aanstaande ouders of ouders met een baby. Deze bijzondere periode brengt zoveel veranderingen met zich mee dat sommigen erg in de knoop kunnen raken. Door in gesprek te gaan met (aanstaande) ouders over moeilijkheden in de transitie naar het ouderschap is het mogelijk om hiervan meer te gaan begrijpen en voelen. Hierdoor kan er weer wat ruimte ontstaan voor de ouder zelf en voor het contact met hun baby.

Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
Aanwezig: dinsdag, donderdag en vrijdag
E-mail: juliette@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website
KvK-nummer: 69845727

Linda Dunne

Systeemtherapeut | Vaktherapeut

Linda Dunne is systeemtherapeut en een senior geregistreerd vaktherapeut (drama).  Zij is in Canada, Amerika en Nederland opgeleid en begon haar carrière met kinderen met forse gedragsproblemen en multi-gestresseerde gezinnen. Daarna heeft Linda een tijd binnen de forensische psychiatrie in Texas gewerkt en bij diverse instellingen in de verslavingszorg, psychiatrie en heeft zij met slachtoffers van seksueel geweld en trauma gewerkt.

“Ik heb ruim twintig jaar ervaring opgedaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Canada, de Verenigde Staten en Nederland waar ik gewerkt heb met individuen, groepen, gezinnen en (echt)paren. In de loop van de jaren heb ik zeer uiteenlopende hulpvragen behandeld. Geen situatie is mij vreemd. Ik kies voor een nieuwsgierige en onderzoekende houding; speels, creatief, direct maar persoonlijk en waar mogelijk met humor!”

Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag
tel. 06-11190604
E-mail: linda@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website
KvK-nummer: 24442950
AGBcode: 90046861

Lieselotte van Dongen

Kinder- jeugd- en (jong)volwassen psychiater

Lieselotte startte na de opleiding geneeskunde met de opleiding tot volwassen psychiater in het OLVG West te Amsterdam. Aandachtsgebied tijdens de opleiding was de acute psychiatrie, de somatische psychiatrie en de consultatieve dienst. Als keuzejaar koos ze voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in het UMCU te Utrecht, waar ze ook de subspecialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater afrondde. Lieselotte startte hierna met een combinatie van werken in haar eigen praktijk in Amsterdam, waar ze zowel volwassen, kinderen als jeugd zag en bij De Bascule (tegenwoordig Levvel) in Amsterdam op de zorglijn Gedragsstoornissen. Na vier jaar verliet ze De Bascule omdat ze er te weinig ruimte kreeg voor psychotherapie. Hierna werkte ze bij MOC ’t Kabouterhuis in Hoofddorp, waar ze veel ervaring op deed in diagnostiek bij jonge kinderen (2-6 jaar) en behandeling van deze jonge kinderen en hun ouders. Verder behaalde ze een EMDR certificaat met aantekening kind en jeugd. In 2018 opende Lieselotte  een tweede praktijk in Heemstede, waar ze zich vooral richt op kinderen en jeugd. In het algemeen zijn speerpunten in haar werk ADHD en andere gedragsstoornissen, depressie- en angststoornissen.

Binnen onze praktijk wordt Lieselotte consultatief betrokken bij vragen rondom diagnostiek en/of medicatie van bij Ströer Psychotherapie in behandeling zijnde cliënten.

“Ik streef ernaar om door middel van uitgebreide psychiatrische diagnostiek goed zicht te krijgen op de bestaande problematiek en hierdoor een op maat afgestemd advies te kunnen geven. Daarbij vind ik het belangrijk om de sterke kanten van de persoon hierin mee te nemen en om goed met de persoon samen te werken. Het advies zal teruggekoppeld worden aan de psychotherapeut en eventueel kan medicatie door mij opgestart worden. Mijn werkstijl is open, empathisch en praktisch. Zowel diagnostiek als behandeling verricht ik volgens de moderne richtlijnen binnen de psychiatrie. Hierbij staan betrokkenheid, doelmatigheid en kwaliteit centraal.”

Herenweg 133, 2105 MG Heemstede
Tel: 06-45322047
E-mail: lieselotte@stroer.nl

BIG Arts: 39064294401
AGBcode: 03068189
KvK-nummer: 53825756
Kwaliteitsstatuut

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search