Psychotherapie is een methode, vaak middels gesprekken, die een oplossing kan bieden voor psychische stoornissen en gerelateerde problematiek. Binnen de psychotherapie voor volwassenen zijn er verschillende vormen therapie beschikbaar zoals individuele therapie, groepstherapie en relatietherapie.
Voor het starten van een psychotherapeutische behandeling heeft u een geldige verwijzing nodig.
De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de soort therapie en de aard van de problematiek.
Behandelgesprekken vinden in principe eenmaal per week plaats. Indien gewenst wordt een andere frequentie met u afgesproken.
Een gesprek duurt 45 of 60 minuten*. In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden.

Ons intakeproces is als volgt:

  • Zodra u in het bezit bent van een verwijsbrief kunt u zich via de website of telefonisch bij onze praktijk aanmelden.
  • Bij beschikbaarheid van intakemogelijkheden kunnen we direct een intakegesprek met u inplannen;
  • Indien er sprake is van een wachtlijst zullen wij uw gegevens noteren, u per email een bevestiging van aanmelding sturen en zodra een intake-mogelijkheid beschikbaar is u telefonisch benaderen.
  • Een gemaakte afspraak wordt per email aan u bevestigd.

Na een intakegesprek wordt door het team therapeuten besproken welke therapeut het beste aansluit bij de zorgwens van de cliënt waarna een vervolg aan de cliënt voorgelegd wordt.
*Consulten binnen het Zorgprestatiemodel worden geregistreerd volgens de daadwerkelijk gerealiseerde tijd.

 

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search