Psychotherapie is een methode, vaak middels gesprekken, die een oplossing kan bieden voor psychische stoornissen en gerelateerde problematiek. Binnen de psychotherapie voor volwassenen zijn er verschillende vormen therapie beschikbaar zoals individuele therapie, groepstherapie en relatietherapie. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de soort therapie en de aard van de problematiek.

Voor het starten van een psychotherapeutische behandeling heeft u een geldige verwijzing nodig. Wij vragen u vriendelijk deze voorafgaand aan het intakegesprek per email te sturen. De gesprekken vinden in principe eenmaal per week plaats. Indien gewenst wordt een andere frequentie met u afgesproken. Een gesprek duurt 50 minuten.In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden.

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search