Voor kinderen en jongeren is psychodiagnostisch onderzoek een eerste stap naar inzicht in de problemen waarmee ze kampen. Eerst wordt samen met de ouders het probleem verkend. Daarna volgen met het kind gesprekken en (spel-) observatie, in combinatie met vragenlijsten en intelligentietests. Er wordt indringend gekeken naar zoveel mogelijk relevante aspecten uit het leven van het kind (kindfactoren, ontwikkeling, gezin, school, vrije tijd). Dit alles biedt inzicht in de sociaal-emotionele situatie waarin het kind verkeert en levert een goed beeld van de problemen die het kind in zijn eigen omgeving tegenkomt. De onderzoeksrapportage kan de basis vormen voor ondersteuning of behandeling. Psychodiagnostisch onderzoek wordt ook toegepast om problematiek rond angsten, het zelfbeeld, hoogbegaafdheid, AD(H)D, PDD-NOS en verwante vraagstukken in kaart te brengen.

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search