De kinderpraktijk van Ströer Psychotherapie richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ons team heeft veel ervaring met het behandelen van problemen van kinderen en hun gezin.  In ons team werken acht enthousiaste en betrokken therapeuten. De samenstelling van het team biedt een variatie aan behandelmogelijkheden. Omdat kinderen en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is ouderbegeleiding een standaardonderdeel van de behandeling van het kind.

Ons intakeproces is als volgt:

  • Tijdens het intakegesprek maakt het kind, samen met de ouders, kennis met de kindertherapeut en de systeemtherapeut/ouderbegeleider. Dit gesprek duurt ongeveer 90 minuten. Na ca. 45 minuten zal onze kindertherapeut met uw kind in gesprek gaan en zullen de systeemtherapeut/ouderbegeleiders met de (pleeg)ouders het gesprek voortzetten.
    In de regel volgt daarna een individueel gesprek met het kind en een gesprek met de ouders. Als er na de intake nog informatie ontbreekt bespreken we het vervolg. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afnemen van vragenlijsten, een schoolbezoek of het testen van cognitieve vaardigheden.
  • Aansluitend volgt een adviesgesprek waarin we onze bevindingen met de ouders en kind bespreken. Er volgt dan een behandeladvies: oudergesprekken, individuele (spel)therapie voor het kind of gezinsgesprekken.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg (kinderen en jeugd tot 18 jaar). Dit betekent dat niet uw zorgverzekeraar de behandeling betaalt, maar de gemeente. De kinderpraktijk van Stroër Psychotherapie heeft een contract met Haarlem en de omliggende gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Heemskerk, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer.

U hoeft verder geen actie te ondernemen naar uw gemeente, dat regelen wij. U heeft alleen een verwijsbrief nodig voor uw kind.

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search