Ströer Psychotherapie werkt zonder contracten bij grote zorgverzekeraars (dat noem je contractvrij). Een zogeheten ‘vrijgevestigde’ psychotherapeut kan op deze manier optimaal kwaliteit van zorg bieden. Zo wordt voorkomen dat budgetten door zorgverzekeraars worden opgelegd. Deze budgetten leiden er soms toe dat behandelingen halverwege moeten worden afgebroken en/of nieuwe patiënten die dringend hulp nodig hebben geweigerd moeten worden. Deze handelswijze achten wij niet altijd in het belang van onze patiënten.

Tarieven

Wij hanteren de tarieven conform de Nederlandse Zorgautoriteit.
Bekijk de tarieven op de site:

Generalistische basis GGZ 2021
Specialistische GGZ 2021

NB: Partner Relatie Therapie (PRT) wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en komt dus volledig voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 120,- per uur

Betaling en vergoeding 

Hieronder lichten wij toe hoe de betaling aan Ströer Psychotherapie en de vergoeding door zorgverzekeraars geregeld is.

Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. Afhankelijk van de pakketkeuze van uw verzekering vergoeden de meeste verzekeraars ca. 75% tot 100% van de gefactureerde behandeling. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Ströer Psychotherapie ca. 75% van de gefactureerde behandeling. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners  doorgaans volledig. Kijkt u hiervoor uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.
Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2021 wederom vastgesteld op € 385,- per jaar.

Mocht u na een intakefase besluiten om de behandeling niet te starten:

  • Met verwijsbrief: u ontvangt van ons een factuur* die u aan Ströer Psychotherapie voldoet en declareert bij uw zorgverzekeraar.
    (* bedrag afhankelijk van soort verwijzing B of SGGZ)
  • Zonder verwijsbrief: u ontvangt van ons een factuur* ter hoogte van € 228,04 die u aan Ströer Psychotherapie voldoet.
    Deze factuur kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. (*Onvolledig behandeltraject)

NB Alle tarieven die wij hanteren zijn vastgesteld door de NZa.

Verhindering

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €99,-. Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde OVP-tarief van € 114,41 per sessie (2021).
Dit OVP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
NB: Partner Relatie Therapie (PRT) wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en komt dus volledig voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 120,- per uur.

Basis GGZ

In de Basis GGZ  (GBGGZ) wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en intensieve behandeltrajecten. Veelal vindt er een intensief behandeltraject plaats, waarvoor u een nota ontvangt van € 1.434,96 (tarief 2021). U kunt er dus rekening mee houden dat u gemiddeld 75-100% van dit bedrag vergoed krijgt, afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten.

Hieronder staan de tarieven voor de verschillende producten in de Basis GGZ voor 2021:

Producten Maximumtarief Minuten
Kort €    522,13 294
Middel €    885,01 495
Intensief € 1.434,96 750

Specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ of SGGZ  wordt gesproken van een zorgtraject. Hier wordt gewerkt met DBC’s. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en beschrijft het totale behandeltraject, vanaf het eerste contact tot en met het einde van de behandeling.

De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de diagnose die wordt gesteld en van de tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan ontvangt u na dit jaar de eindfactuur over de eerste 365 dagen. Deze eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Na dit jaar openen wij een vervolg-DBC om uw behandeling te continueren.

Opmerking:

Ströer Psychotherapie gaat met u een behandelovereenkomst aan, niet met de Zorgverzekeraar. Aan het einde van het behandeltraject zullen wij u dan ook de eindfactuur sturen. Dit eindfactuurbedrag kunt u voldoen aan Ströer Psychotherapie en declareren* bij uw Zorgverzekeraar. Het bedrag dat aan u uitgekeerd wordt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering.
* Een factuur ontvangen in 2021 met betrekking tot een behandeling die aangevangen is in 2020 zal onder de in 2020 zorgverzekeringspolisvoorwaarden vallen en conform die 2020 polisvoorwaarden (deels) gerestitueerd worden.

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search