Ströer Psychotherapie werkt zonder contracten bij grote zorgverzekeraars (dat noem je contractvrij). Een zogeheten ‘vrijgevestigde’ psychotherapeut kan op deze manier optimaal kwaliteit van zorg bieden. Zo wordt voorkomen dat budgetten door zorgverzekeraars worden opgelegd. Deze budgetten leiden er soms toe dat behandelingen halverwege moeten worden afgebroken en/of nieuwe patiënten die dringend hulp nodig hebben geweigerd moeten worden. Deze handelswijze achten wij niet altijd in het belang van onze patiënten.

Tarieven

Wij hanteren de tarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2024.
Voor het (WMG)-maximumtarief voor prestaties onder het Zorgprestatiemodel (2024) verwijzen wij u naar de op de NZa-webpagina gepubliceerde Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg: Tariefbeschikking Bijlage 1 TB/REG-24627-01

Consulten binnen het Zorgprestatiemodel worden geregistreerd volgens de daadwerkelijk gerealiseerde tijd.

NB: Partner Relatie Therapie (PRT) wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en komt dus volledig voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 120,- per uur

Betaling en vergoeding 

Hieronder lichten wij toe hoe de betaling aan Ströer Psychotherapie en de vergoeding door zorgverzekeraars geregeld is.

Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen, enkele zorgverzekeraars bieden een restitutiepolis. De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeringpakketkeuze. Een naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners zoals Ströer Psychotherapie ca. 60-75% van de gefactureerde behandeling. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% van de behandeling vergoed.

nb: Bij enkele zorgverzekeraars moet u vooraf toestemming (een machtiging) aanvragen voor een behandeling bij een ongecontracteerde ggz-zorgverlener zoals Ströer Psychotherapie. Uw behandeling wordt dan alleen vergoed nadat u hier toestemming voor heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar. Zonder toestemming is de kans aanwezig dat u geen vergoeding krijgt voor een behandeling. Het intakegesprek wordt doorgaans wel vergoed door de zorgverzekeraar. Bij twijfel over het door u moeten aanvragen van een machtiging voorafgaand aan de start van een behandeling adviseren wij u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen bijdrage voor de zorgverzekering.
Deze eigen bijdrage is vanaf 1 januari 2024 wederom vastgesteld op € 385,- per jaar.

Mocht u na een intakefase besluiten om de behandeling niet te starten dan zullen wij u de kosten in rekening brengen voor de evt. diagnostiek en consulten die plaats hebben gevonden.

NB Alle tarieven die wij hanteren zijn vastgesteld door de NZa.

Verhindering

Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €120,-. Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Partner Relatie Therapie (PRT) wordt niet vergoed door zorgverzekeraars en komt dus volledig voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor een tarief van € 120,- per uur.

Opmerking:

Ströer Psychotherapie gaat met u een behandelovereenkomst aan, niet met de Zorgverzekeraar. Maandelijks zullen wij u gedurende het behandeltraject een factuur sturen voor uw behandeling. Dit factuurbedrag voldoet u aan Ströer Psychotherapie en kunt u declareren bij uw Zorgverzekeraar. Het bedrag dat aan u uitgekeerd wordt door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de door u afgesloten zorgverzekering.

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search