Onze actuele* wachttijd (d.d. 2 juli 2024)

Wij hanteren momenteel een wachttijd van ca. 16 weken voor het maken van een intakeafspraak en
ca. 2 weken voor aanvang behandeltraject.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt (voor intake langer dan 4 weken, voor behandeling langer dan 10 weken), kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

In geval van crisissituaties en buiten kantoortijden kunt u het beste direct contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost.

Wanneer er sprake is van afwezigheid van uw behandelend therapeut (bijvoorbeeld door vakantie of ziekte), zullen wij zorg dragen voor een passende overbrugging dan wel bereikbaarheid.

* De actuele wachttijd is altijd een indicatie en wordt maandelijks aangepast. 

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search