Vergoeding

Ströer Psychotherapie heeft een contract met de gemeente Haarlem en de omliggende gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Heemskerk, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg (kinderen en jeugd tot 18 jaar). Dit betekent dat niet uw zorgverzekeraar de behandeling betaalt, maar de gemeente waar uw kind ingeschreven staat.
Nadat wij u benaderd hebben voor het maken van een intakeafspraak zal Ströer Psychotherapie de gemeente benaderen om een zo geheten ‘Beschikking’ aan te vragen. De gemeente zal na toekenning daarvan de vergoeding voor intake en behandeling (tot het 18de jaar) rechtstreeks aan de praktijk voldoen. U hoeft verder geen actie te ondernemen naar uw gemeente, dat regelen wij. U heeft alleen een verwijsbrief nodig.

Verhindering

Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van €120,- toegezonden. Het is dus belangrijk om een afspraak tijdig af te zeggen.

Verwijzing

Aanmelden kan via uw huisarts, via ons secretariaat (aanmeldingen@stroer.nl) of via deze website.

 

 

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search