Het team van Ströer Psychotherapie bestaat uit een groep bevlogen psychologen en psychotherapeuten met allemaal hun eigen specialisaties.
We stellen ons graag even voor.

Wouter Ströer

Psychotherapeut | Klinisch psycholoog

Wouter Ströer maakte op zijn dertigste de ommezwaai van het bedrijfsleven naar een universitaire studie psychologie. Na drieëneenhalf jaar studeerde hij cum laude af. Na zijn studie is Wouter verder opgeleid door de bekende psychoanalyticus Mario Montessori. Wouter heeft inmiddels veel ervaring met langdurige therapieën en het begeleiden van cliënten bij het verwerken van diepgaande problematiek. Wouter geeft individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Heel specifiek is zijn ervaring met het behandelen van psychische problemen bij allochtonen, politieke vluchtelingen en tweede generatie slachtoffers.

“Ik werk nu dertig jaar als psychotherapeut en doe dat nog iedere dag met veel enthousiasme. Ik hou er niet van om zwijgend te luisteren en af en toe eens een vraag te stellen. Ik stimuleer bij voorkeur een interactieve relatie tussen de cliënt en mijzelf, waarin alles helder en open kan worden besproken. Ik leer cliënten om hun gedrag zelf te beïnvloeden en zoveel mogelijk zelf te sturen. Ik geloof in de veerkracht die in elk mens zit.”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Tel. 023-5470206
E-mail: wouter@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ-psycholoog & Klinisch psycholoog: 19045274925
BIG Psychotherapeut: 19045274916
AGB-code persoonlijk: 94001894 | Kvk-nummer: 73411248
Kwaliteitsstatuut

LVVP praktijkvisitatie nov.2020 met goed gevolg afgerond

 

Anna Kalksma

Psychotherapeut  | Klinisch psycholoog

Vanaf april 2018 is Anna verbonden als GZ psycholoog en psychotherapeut aan onze praktijk. Daarnaast is Anna werkzaam bij een top referente specialistische instelling ten behoeve van behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en geeft zij cursussen binnen de postdoctorale opleiding voor psychotherapeuten (RINO) en in het verleden voor de GZ opleiding. In onze praktijk geeft zij naast psychotherapeutische behandelingen (individueel en echtparen) eveneens werkbegeleiding aan psychotherapeuten in opleiding, alsmede is zij praktijkopleider voor de psychotherapeuten in opleiding.

“Na mijn studie psychologie heb ik na enige jaren werken als psycholoog, de opleiding tot psychotherapeut gevolgd. Oorspronkelijk ben ik opgeleid in verschillende psychotherapeutische kaders, psychoanalytisch, gedragstherapeutisch, groepstherapie en systeemtherapie (echtparen en gezinnen).

Als therapeut is voor mij echtheid en oprechte nieuwsgierigheid in het contact een van de belangrijkste pijlers”. De afgelopen 15 jaar heb ik mij vooral gericht op mentaliseren bevorderende behandelingen. Gericht op het leren dragen van moeilijke gevoelens, denken over het voelen en voelen over het denken. Ik blijf het bijzonder vinden om samen met een client een proces aan te gaan waarbij ik mensen mag helpen verder in hun (emotionele) ontwikkeling te komen, zodat draagkracht, zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten en andere klachten zoals bijvoorbeeld depressieve, angstgevoelens  verminderen. De basis is altijd contact. Samen onderzoeken we hoe dingen binnen komen, daarbij stil staan en verbinding maken met jezelf en de ander waarbij het kwetsbaar mogen zijn, het ongemak leren dragen voorop staat.

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: dinsdag
Tel. 023-5470206
E-mail: anna@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ-psycholoog & Klinisch psycholoog: 19062899125
BIG Psychotherapeut: 39062899116
AGB-code: 94014462 | KvK-nummer: 74015605
Kwaliteitsstatuut

 

Bente Rogmans

GZ-psycholoog

Bente heeft Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Zij heeft na het afstuderen gewerkt als sociotherapeut binnen de (forensische) psychiatrie. Vanaf 2015 werkte zij als psycholoog binnen de reguliere GGZ waar zij cliënten behandelde met diverse problematiek en de opleiding tot GZ-psycholoog afrondde. Vanwege de interesse in complexe persoonlijkheidsproblematiek en traumagerelateerde problematiek heeft zij  vervolgens gewerkt op een forensisch psychiatrische polikliniek te Amsterdam. Vanaf oktober 2023 is zij werkzaam in onze praktijk.

Oprecht, eerlijk en nieuwsgierig. Ik maak graag contact met de innerlijke mens zodat emoties de ruimte krijgen. Therapie biedt een veilige plek waar iemand zich bewust mag worden van interne worstelingen en daaruit voortvloeiend gedrag. Vanuit daar onderzoeken we samen een weg naar verandering”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag – locatie Herenweg 133
tel. 06-11 83 09 76
E-mail: bente@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 69927242425
AGB code: 94106971
Kwaliteitsstatuut

 

Hermieke Kuiper

Psychotherapeut | Klinisch psycholoog | Groepspsychotherapeut NVGP

Hermieke Kuiper werkt sinds 1983 in de GGZ. Dat deed zij eerst ruim 20 jaar bij verschillende locaties van GGZ in Geest. De afgelopen 11 jaar was zij werkzaam bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk op de afdeling Psychiatrie. Zij was sinds oktober 2017 al verbonden aan de praktijk. Sinds 1 augustus 2019 werkt Hermieke drie dagen per week bij Ströer Psychotherapie. Zij heeft met Mirthe van Ofwegen een groepspsychotherapie opgezet. Hermieke is gespecialiseerd groepspsychotherapeut en supervisor van de NVGP en de NVP.

“Ik ben in mijn werk als psychotherapeut in diverse methoden geschoold. Ik heb ervaren dat het contact en veiligheid essentiële kenmerken zijn van psychotherapie. In een behandeling kan er ruimte ontstaan voor groei en herstel. Dat kan door samen te reflecteren en meer te begrijpen hoe patronen ontstaan zijn. Het onderzoeken van de emoties in het contact en het leren kennen en onderscheiden van emoties vind ik helpend om met minder remming en meer zelfvertrouwen te leven. Groepstherapie ervaar ik als een goede manier om je interactie met anderen en de emoties daarbij te onderzoeken en veranderen.

Herenweg 133, 2105 MG Heemstede
Aanwezig: woensdag, donderdag
tel. 023-5470206
E-mail: hermieke@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog & Klinisch psycholoog: 49049250325
BIG Psychotherapeut: 69049250316
AGB code: 94001152 | KvK-nummer: 72243376
Kwaliteitsstatuut

LVVP praktijkvisitatie december 2023 met goed gevolg afgerond

 

Jan Zeilstra

Psycholoog  | Psychotherapeut

Jan Zeilstra werkt sinds 2018 bij onze praktijk. Hij behandelt volwassenen met een breed scala aan hulpvragen. Hij studeerde in 2008 af als psycholoog aan de UvA met een specialisatie in de Sportpsychologie. Tijdens en na zijn studie deed hij ervaring op in de zwakzinnigenzorg, de verslavingszorg en de psychiatrie. Na zijn studie bekwaamde hij zich in EMDR en voltooide hij de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

“Ik werk persoonsgericht en op basis van wederzijds vertrouwen. Ik maak mijn cliënten graag bewust van hun denk-, gevoels- en gedragspatronen teneinde op andere, nieuwe, manieren om te gaan met emoties en het leven. Eerlijkheid naar elkaar én onszelf zie ik als belangrijke componenten van therapie.”

Maandag, donderdag en vrijdag:   Herenweg 133, 2015 MG Heemstede
Woensdag: Jacques Perklaan 1, Heemstede
tel. 023-5470206 | 0615240506
E-mail: jan@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG psychotherapeut: 19934508516
AGBcode: 94102592 | KvK-nummer: 90322142

 

Kees Kuijt

GZ-psycholoog | Psychotherapeut i.o.

Kees Kuijt is sinds 2018 werkzaam bij onze praktijk. Hij heeft de Master Klinische Psychologie gevolgd aan de Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen is Kees begonnen in de verslavingszorg. Zijn ervaringen daar hebben hem overtuigd van het belang van veiligheid en vertrouwen in therapie. Om zo samen een nieuw perspectief te vormen in een vastgelopen verhaal. Kees is een bevlogen behandelaar die met humor, rust en relativeringsvermogen het vertrouwen weet te geven in een volgende stap.

“Vooral ook heb ik geleerd altijd weer verwonderd te kunnen raken door de veerkracht en creativiteit van mensen zelf. Verbinding maken met een ander vanuit visie, compassie en respect voor zowel de kwetsbaarheden alsook individuele krachten en talenten maakt dat ik mij geen fijner werk kan voorstellen.

Maandag, dinsdag en donderdag: Herenweg 133, 2015 MG Heemstede
Woensdag: Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
tel. 023-5470206 | 06-11293177
E-mail: kees@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 99931069825
AGB code: 94111763 | KvK-nummer: 72644184
Kwaliteitsstatuut

 


Lynn van Rossum

Psycholoog

Lynn van Rossum studeerde af als psycholoog aan de Universiteit Leiden. Na haar master gezondheid- en medische psychologie heeft zij ervaring opgedaan binnen de verslavingszorg. Hier heeft zij onderliggend aan verslaving uiteenlopende en complexe problematiek behandeld. Lynn heeft onder meer behandelinhoudelijke opleidingen gevolgd in Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, Acceptance and Commitment Therapy en EMDR.

“Met veel passie en bevlogenheid begeef ik mij in dit vak. Mijn therapie kenmerkt zich door eerlijke en respectvolle communicatie. Het verwondert mij nog dagelijks deelgenoot te worden van iemands meest precaire pijnpunten en om getuige te mogen zijn van de ontwikkeling die iemand daarin doormaakt. Iemand hierin bijstaan doe ik naast mijn rol als therapeut ook vanuit mijn rol als mens. Het liefst rafel ik samen de interne processen uiteen en onderzoek ik hoe die zich tot elkaar verhouden. Welke functionele en disfunctionele gedragspatronen zijn er gaandeweg ontstaan? Niet alleen ben ik nieuwsgierig naar hoe die patronen zijn ontstaan, ik ben vooral benieuwd naar hoe deze vanuit het hier en nu te benaderen.”

Maandag, dinsdag en donderdag: Herenweg 133, 2015 MG Heemstede
Woensdag: Jacques Perklaan 1, 2106 EN Heemstede
tel: 023-5470206  |  06-31693566
E-mail: lynn@stroer.nl

 

Marije Nijman

Psycholoog | Psychotherapeut

Marije Nijman is psycholoog en psychotherapeut. Zij is na haar studie klinische psychologie werkzaam geweest in onder andere de psychiatrie en verslavingszorg. Binnen zowel de poliklinische- als klinische setting heeft zij ervaring opgedaan met de behandeling van uiteenlopende klachten en problemen.

“Ik zie het als mijn taak om mensen te helpen zicht te krijgen op wat er in hun binnenwereld leeft. Door goed te luisteren, door in de therapie echt samen te werken en te willen begrijpen, komen er woorden voor (vaak onbewuste) drijfveren, verlangens en motieven. Zo kan er betekenis worden gegeven aan datgene waar de cliënt mee worstelt en ontstaat er ruimte voor andere mogelijkheden en keuzes.”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: maandag, dinsdag, vrijdag
tel. 023-5470206
E-mail: marije@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website
BIG Psychotherapeut: 09932963916
AGB code : 94114836
KvK-nummer: 68086431
Kwaliteitsstatuut 

 

Mirthe van Ofwegen

GZ-psycholoog | Psychotherapeut

In de afgelopen tien jaar heeft Mirthe van Ofwegen met veel fascinatie en toewijding gewerkt als psycholoog. Steeds opnieuw raakt zij geboeid door levensverhalen en worstelingen, maar ook door de onverwachte veerkracht van cliënten. Mirthe geniet ervan in de therapie de meest recente wetenschappelijke onderzoeken toe te passen en ook de unieke mogelijkheden van iemand te onderzoeken.
Mirthe is tevens werkzaam als docent voor de opleiding van psychologen.

“Ik creëer graag een plek waar nieuw gedrag en nieuwe ideeën kunnen rijpen. Samen met cliënten ga ik op zoek naar diepere oorzaken van problemen en besteed ik gerichte aandacht aan onderliggende of verborgen gevoelens die juist veel invloed uitoefenen. Tegelijkertijd werk ik pragmatisch en doelgericht. Het is mooi als mensen na afloop van de therapie meer veiligheid ervaren en beter bevriend zijn met zichzelf.”

Herenweg 133, 2105 MG Heemstede
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag
tel. 06-23956725
E-mail: mirthe@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 19922047425
BIG Psychotherapeut: 39922047416
AGB code: 94102719
KvK-nummer: 67784283
Kwaliteitsstatuut

 

Peter de Koningh

Psychotherapeut | Systeemtherapeut | GZ-psycholoog

(Cliëntenstop – Peter neemt geen nieuwe cliënten meer aan)
Vanaf april 2017 is Peter de Koningh als psychotherapeut en als relatie- en gezinstherapeut verbonden aan de groepspraktijk van onze praktijk. Eerder was Peter als psycholoog/psychotherapeut werkzaam bij verschillende instellingen voor de GGZ, zowel voor kinderen, jeugdigen als voor volwassenen. Sinds 2005 heeft hij daarnaast een eigen praktijk.

“Ik ben opgeleid in de verschillende psychotherapeutische kaders, cognitieve gedragstherapie, experiëntiële psychotherapie, systeemtherapie, psychoanalytische psychotherapie. Graag werk ik vanuit de psychoanalytische invalshoek. Dat betekent dat het onderzoek naar onbewuste processen van doen en laten een belangrijke rol speelt in de behandeling. De bedoeling daarbij is dat de dwingende rol van deze processen afneemt; dat klachten en symptomen naar de achtergrond verdwijnen en dat de cliënt meer vrijheid ervaart tot het maken van keuzes. Voor meer informatie over deze vorm van therapie verwijs ik naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP): www.nvpp.nl.”

Herenweg 133, 2105 MG Heemstede
Aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag
tel. 06-15058184
E-mail: peter@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 79049200225
BIG Psychotherapeut: 99049200216
AGB code: 94013623 | KvK-nummer: 37163122
Kwaliteitsstatuut

 

Sara Hesselink

GZ-psycholoog | Psychotherapeut i.o.

Sara Hesselink heeft klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij eerst gewerkt als content ontwikkelaar voor E-health modules. Daarna is Sara 10 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg, waar zij veel ervaring heeft opgedaan in het behandelen van  complexe problematiek. In 2019 heeft Sara de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

“Voor mij staan eerlijkheid (wederzijds) en verbinding centraal in al mijn therapeutische contacten. Ik ben benieuwd naar ‘Wat er niet gezegd wordt’ en hoop dat samen met de cliënt op tafel te krijgen. Met veel compassie, begrip en humor hoop ik de ruimte te bieden waardoor cliënten een fijnere relatie met zichzelf en anderen kunnen opbouwen.”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: woensdag, donderdag, vrijdag
Tel.: 06 11065084
E-mail: sara@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 19928769525
AGB code: 94108987
KvK-nummer: 85302600
Kwaliteitsstatuut


Semira Dridi

Psycholoog | Psychotherapeut i.o.

Semira is in 2009 als psycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na haar studie heeft zij negen jaar gewerkt met cliënten met (complexe) eetstoornissen.  Hierna heeft zij de overstap gemaakt naar het behandelen van cliënten met diverse problematiek in zowel een grote instelling als ook in een kleinschalige vrijgevestigde praktijk. Vooral het werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en PTSS heeft de afgelopen jaren haar aandacht getrokken. In de behandelingen maakt Semira gebruik van verschillende therapievormen die aansluiten bij de hulpvraag van cliënten (schematherapie, psychodynamische therapie, EMDR en andere vormen van traumaverwerking).

“In de behandeling vind ik het belangrijk om de cliënt in zijn totaal te zien, met zijn kwetsbaarheden en krachten. De behandeling sluit ik dan ook aan op het individu. Ik besteed veel aandacht aan de therapeutische relatie zodat cliënten zichzelf kunnen zijn in de behandelkamer. Ik creëer op die manier een veilige omgeving waarbij cliënten hun binnenwereld kunnen ontdekken. Hierdoor kunnen cliënten leren om meer contact te maken met hun eigen gevoelens en behoeften en kunnen ze ontdekken wat zij nodig hebben voor het verbeteren van hun welbevinden.”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: Dinsdag, woensdag en vrijdag
Tel: 023-5470206
E-mail: semira@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

Sophie Jansen

Psychotherapeut | GZ-Psycholoog

Sophie werkt sinds juni 2018 bij Ströer Psychotherapie. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft sinds 2006 gewerkt bij verschillende GGZ-instellingen, waar zij cliënten behandelde met diverse problematiek. Sophie heeft de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd bij GGZ Dijk en Duin en de opleiding tot Psychotherapeut bij PsyQ. Ook is zij cognitief gedragstherapeut en supervisor van de VGCt. Cliënten kunnen met allerlei soorten klachten en vragen bij haar terecht, zoals angstklachten, overbelasting/burnout, depressieve klachten, persoonlijkheidsproblemen, vragen rondom zelfbeeld, identiteit of levensfase, rouw of verlieservaringen en klachten na ingrijpende gebeurtenissen (trauma). Sophie maakt gebruik van verschillende methoden, zoals psychodynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en traumaverwerking (o.a. EMDR).

“Psychotherapie betekent voor mij vooral een proces van groei en ontwikkeling. Ik vind het belangrijk om in mijn behandelingen aan te sluiten bij wie iemand is als persoon, en bij de specifieke hulpvraag. Iedereen is anders en heeft zijn eigen situatie, achtergrond en ontwikkeling. Daarom is ook iedere behandeling anders. Ik ben erop gericht om een sfeer van rust, vertrouwen en ruimte te bieden, waarin alles open besproken kan worden. Samen richten we de aandacht op de klachten en de betekenis ervan in iemands leven. We onderzoeken patronen, gedachten en gevoelens die belemmerend zijn in hoe iemand met zichzelf of met anderen omgaat. Patronen en overtuigingen kunnen bewust zijn, maar vaak spelen meer onbewuste processen een rol. Daar meer zicht op krijgen geeft ruimte voor verandering.”

Supervisie:
Ben je in opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (evt. in combinatie met de GZ-opleiding) en vind je het leuk om in je supervisie met een brede blik en vanuit persoonsgericht perspectief te kijken? Ik heb vanaf mei weer plek voor supervisie op de dinsdagochtend/vrijdagochtend. In overleg is supervisie ook in de avond mogelijk. Als je interesse hebt of vragen, mail of bel me gerust!

Begeleide intervisie:
In het najaar van 2022 ben ik samen met Danielle Janmaat een reeks begeleide intervisie gestart voor de opleiding tot Cognitief gedragstherapeut VGCt.
Zie voor informatie en aanmelding deze link naar de folder.

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag
Tel. 06 15434966
E-mail: sophie@stroer.nl
Aanmelden per mail: aanmeldingen@stroer.nl of via de website

BIG GZ psycholoog: 89914075225
BIG Psychotherapeut: 19914075216
AGB code: 94017070 | KvK-nummer: 71477217
Kwaliteitsstatuut

 

Lieselotte van Dongen

Kinder- jeugd- en (jong)volwassen psychiater

Lieselotte startte na de opleiding geneeskunde met de opleiding tot volwassen psychiater in het OLVG West te Amsterdam. Aandachtsgebied tijdens de opleiding was de acute psychiatrie, de somatische psychiatrie en de consultatieve dienst. Als keuzejaar koos ze voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in het UMCU te Utrecht, waar ze ook de subspecialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater afrondde. Lieselotte startte hierna met een combinatie van werken in haar eigen praktijk in Amsterdam, waar ze zowel volwassen, kinderen als jeugd zag en bij De Bascule (tegenwoordig Levvel) in Amsterdam op de zorglijn Gedragsstoornissen. Na vier jaar verliet ze De Bascule omdat ze er te weinig ruimte kreeg voor psychotherapie. Hierna werkte ze bij MOC ’t Kabouterhuis in Hoofddorp, waar ze veel ervaring op deed in diagnostiek bij jonge kinderen (2-6 jaar) en behandeling van deze jonge kinderen en hun ouders. Verder behaalde ze een EMDR certificaat met aantekening kind en jeugd. In 2018 opende Lieselotte  een tweede praktijk in Heemstede, waar ze zich vooral richt op kinderen en jeugd. In het algemeen zijn speerpunten in haar werk ADHD en andere gedragsstoornissen, depressie- en angststoornissen.

Binnen onze praktijk wordt Lieselotte consultatief betrokken bij vragen rondom diagnostiek en/of medicatie van bij Ströer Psychotherapie in behandeling zijnde cliënten.

“Ik streef ernaar om door middel van uitgebreide psychiatrische diagnostiek goed zicht te krijgen op de bestaande problematiek en hierdoor een op maat afgestemd advies te kunnen geven. Daarbij vind ik het belangrijk om de sterke kanten van de persoon hierin mee te nemen en om goed met de persoon samen te werken. Het advies zal teruggekoppeld worden aan de psychotherapeut en eventueel kan medicatie door mij opgestart worden. Mijn werkstijl is open, empathisch en praktisch. Zowel diagnostiek als behandeling verricht ik volgens de moderne richtlijnen binnen de psychiatrie. Hierbij staan betrokkenheid, doelmatigheid en kwaliteit centraal.”

Herenweg 133, 2105 MG Heemstede
Tel: 06-45322047
E-mail: lieselotte@stroer.nl

BIG Arts: 39064294401
KvK-nummer: 53825756
Kwaliteitsstatuut

 

Jacqueline Wiener

Coach (gezin en individueel) | Intervisie- en procesbegeleider

Jacqueline Wiener is coach en procesbegeleider. Zij heeft specifieke ervaring met het begeleiden van mensen en teams in het hoger management en het coachen van gezinnen. Jacqueline is toegankelijk en gepassioneerd, iemand die mensen helpt het optimale uit zichzelf te halen.

“Elke dag weer geniet ik van het werken met mensen die graag meer uit zichzelf willen halen of die de onderlinge band willen herstellen en verstevigen. Ik probeer mijn cliënten op een andere manier naar zichzelf te laten kijken, zodat ze veel meer vanuit hun eigen kracht kunnen opereren. Die inspirerende wisselwerking leidt vrijwel altijd tot mooie resultaten.”

Herenweg 133, 2105 MG  Heemstede
Aanwezig: dinsdag
tel. 06-34880142
E-mail: jw@jacquelinewiener.nl

KvK-nummer: 34081674

naar boven
Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search