Een autismespectrumstoornis is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die ontstaat in de vroege kindertijd. Dit betekent dat er sprake is van een informatieverwerkingsprobleem in de hersenen. Kinderen met autisme ervaren beperkingen in sociale communicatie en interactie, wat zich kan uiten in uitdagingen bij het aangaan van wederkerige sociale interacties, het begrijpen van non-verbale signalen, het ontwikkelen van vriendschappen en het tonen van empathie. Een ander opvallend kenmerk van een autismespectrumstoornis is de neiging van deze kinderen om herhaalde gedragingen, specifieke interesses of strikte routines te vertonen. Dit uit zich bijvoorbeeld in stereotype bewegingen en een sterke focus op bepaalde onderwerpen, waarbij ze vasthouden aan specifieke gewoontes. Woedeaanvallen zijn ook een mogelijke uitingsvorm bij kinderen met autisme. Het is belangrijk om te benadrukken dat elke persoon met autisme uniek is, en de mate van expressie van deze kenmerken kan variëren.

Hieronder twee voorbeelden van autismespectrumstoornis die de impact illustreren op het dagelijks leven:

Een 6-jarige jongen vindt het moeilijk om contact te maken met leeftijdsgenootjes en heeft moeite met het maken en behouden van vriendjes. Zijn speelgedrag leidt vaak tot conflicten, omdat het niet goed aansluit bij de verwachtingen van andere kinderen. Veranderingen tijdens het spel kunnen hem van streek maken, en hij kan boos worden. Zijn obsessie met vogels is opvallend, terwijl zijn klasgenootjes totaal geen interesse hebben in dit onderwerp.

Een 13-jarig meisje worstelt met de overgang naar de middelbare school. Ze heeft moeite om aansluiting te vinden bij klasgenoten, vooral omdat ze omringd zijn door meisjes die vooral met jongens bezig zijn. Haar liefde voor lezen is opvallend; ze draagt altijd een boek bij zich en zoekt in de pauzes een rustig plekje op om te lezen. Na school ervaart ze de dag vaak intensief en voelt ze zich verdrietig of snel boos. Het contact met anderen vergt veel energie, omdat ze zich voornamelijk bezighoudt met hoe ze moet reageren en oogcontact moet maken.

Elk kind is uniek en er zijn veel verschillende mate van autismespectrumstoornis. Voor een daadwerkelijke diagnose is het nodig om hulp te vragen aan een therapeut. 

Voor meer informatie over een autismespectrumstoornis kunt u luisteren naar de podcast, een van de blogs lezen, of vragen om passende literatuur/artikelen bij uw therapeut.  

Externe informatie over autismespectrumstoornis:

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search