Problemen met emotieregulatie duiden op moeilijkheden die een kind ervaart bij het begrijpen, uiten en beheersen van emoties. Bij emotieregulatieproblemen kan je denken aan moeite hebben met emotieherkenning, het op een intense manier ervaren van emoties, onvoorspelbare schommelingen in emoties, impulsiviteit en moeite met constructieve manieren vinden om met emotionele uitdagingen om te gaan. 

Hieronder twee voorbeelden van emotieregulatieproblemen die de impact illustreren op het dagelijks leven:

Een 15-jarig meisje geeft telkens aan dat ze niet weet wat ze voelt wanneer het over haar emoties gaat. Het lukt haar niet om haar gevoelens met woorden te beschrijven, wat haar veel frustratie oplevert.

Bij een 10-jarige jongen spreken ouders van een ‘kort lontje’. Bij het minste of geringste (soms zelfs zonder duidelijke oorzaak) explodeert hij. Hij schreeuwt, gooit met deuren en spullen, waardoor effectieve communicatie met hem vrijwel onmogelijk wordt.

Elk kind is uniek en er zijn veel verschillende mate van emotieregulatieproblemen. Voor een daadwerkelijke diagnose is het nodig om hulp te vragen aan een therapeut. 

Voor meer informatie over emotieregulatieproblemen kunt u luisteren naar de podcast, een van de blogs lezen. of vragen om passende literatuur/artikelen bij uw therapeut.  

Externe informatie over ADHD:

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search