Bij een echtscheiding van ouders kunnen kinderen geconfronteerd worden met diverse problemen en uitdagingen. Het is cruciaal om te begrijpen dat de impact van een scheiding op kinderen varieert afhankelijk van leeftijd, persoonlijkheid, de omstandigheden rond de scheiding en hoe ouders met de situatie omgaan.

Kinderen kunnen een wervelwind van emoties ervaren, zoals verdriet, verwarring, boosheid, angst en zelfs schuldgevoelens vanwege de scheiding van hun ouders. Het kan overweldigend zijn voor hen en ze kunnen worstelen met het vinden van een manier om met deze emoties om te gaan. Soms voelen kinderen zich gedwongen om partij te kiezen tussen hun ouders, wat kan leiden tot innerlijke conflicten van loyaliteit. Ze willen niet dat een van hun ouders gekwetst of teleurgesteld wordt.

Veranderingen in dagelijkse routines, woonomgeving en schoolsituatie als gevolg van de scheiding kunnen bij kinderen gevoelens van onzekerheid en instabiliteit veroorzaken. Ze maken zich wellicht zorgen over de toekomst, waar ze zullen wonen, of ze beide ouders blijven zien en hoe financiële zaken worden geregeld. Ouders die betrokken raken bij conflicten of juridische geschillen, kunnen leiden tot verminderde betrokkenheid van een of beide ouders, wat schadelijk kan zijn voor de ouder-kindrelatie.

De emotionele stress kan ook academische en sociale problemen veroorzaken. Kinderen kunnen zich terugtrekken, moeite hebben om zich op school te concentreren of conflicten hebben met leeftijdsgenoten. Tijdens en na de scheiding hebben kinderen behoefte aan emotionele steun en geruststelling van beide ouders. Het is essentieel dat ze weten dat ze geliefd zijn en dat de scheiding niet hun schuld is.

Elk kind is uniek en ervaart een scheiding anders. Voor meer duidelijkheid is het nodig om hulp te vragen aan een therapeut.  

Voor meer informatie over scheidingen en de impact hiervan op kinderen, kunt u luisteren naar de podcast, een van de blogs lezen, of vragen om passende literatuur/artikelen bij uw therapeut.  

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search