Wanneer een ouder ziek is of overlijdt, kan dit een diepgaande impact hebben op de betrokken kinderen. De specifieke uitdagingen waar ze mee te maken krijgen, variëren afhankelijk van de aard van de ziekte, het verloop ervan en de beschikbare ondersteuning.

Kinderen kunnen angstig en onzeker worden wanneer ze geconfronteerd worden met de ziekte of het overlijden van een ouder, en hierbij intense gevoelens van verdriet en rouw ervaren. Zelfs als de ouder nog in leven is, maar ernstig ziek, ervaren kinderen het verlies en de rouw. De ziekte kan leiden tot veranderingen in de dagelijkse routine en zorgverplichtingen, waarbij kinderen mogelijk moeten bijspringen bij taken die ze voorheen niet deden, wat stressvol kan zijn.

Het zorgen voor een zieke ouder, vooral als de ziekte ernstig is en langdurige zorg vereist, kan emotioneel belastend zijn. Kinderen kunnen zich overweldigd en uitgeput voelen. Deze emotionele stress en verstoringen in het dagelijks leven kunnen zich vertalen naar academische uitdagingen, zoals concentratieproblemen op school of zelfs afwezigheid.

Als de zieke ouder niet in staat is actief deel te nemen aan het leven van het kind, kan dit gevoelens van verlies of het ontbreken van ouderlijke betrokkenheid veroorzaken. De ziekte of het overlijden van een ouder kan de stabiliteit en veiligheid binnen het gezin verstoren, waardoor kinderen zich onveilig of onzeker kunnen voelen over hun toekomst. Juist in deze moeilijke periode hebben kinderen behoefte aan emotionele steun en geruststelling, en de wetenschap dat er volwassenen zijn die voor hen zorgen en dat ze geliefd zijn.

Elk kind is uniek en ervaart ziekte en overlijden anders. Voor meer duidelijkheid is het nodig om hulp te vragen aan een therapeut.  

Voor meer informatie over dit onderwerp en de impact hiervan op kinderen, kunt u luisteren naar de podcast, een van de blogs lezen, of vragen om passende literatuur/artikelen bij uw therapeut.  

Neem contact met ons op

Start typing and press Enter to search